Maj 2015 - Newsletter
Newsletter ZRPP

Të rejat e fundit nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Përfundimi i instalimit dhe fillimi i punës me sistem në 35 Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme! Lexo më shumë..

Komunikimi on line me Regjistrin e Gjëndjes Civile dhe Regjistrin Tregtëtar! Lexo më shumë..

Projekti i ri – Land Administration Data Improvement! Lexo më shumë..

Web Services- Aksesi në regjistrin e pasurive të paluajtshme nga institucione e autorizuara nga ligji. Lexo më shumë..

Përmirësimi i sistemit online të noterëve, e-notary! Lexo më shumë..

Trajnimet për përdorimin e sistemit ALBSReP dhe funksionaliteteve të tij! Lexo më shumë..

Forma e kontratave online – printimi i kontratave Lexo më shumë..

Deklarimi i të dhënave të sakta para punonjesit të ZVRPP-ve! Lexo më shumë..

Projekte në zhvillim- Sistemi i përmbaruesve dhe komunikimi me regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme! Lexo më shumë..

 

Share
Tweet
Forward
Copyright 2015 ZRPP, All rights reserved.