Tag Archives: Permbaruesit

Projekte në zhvillim- Sistemi i përmbaruesve dhe komunikimi me regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme!

Qëllimi i Projektit Qëllimi i këtij projekti është: krijimi i një sistemi elektronik për ofrimin e shërbimit të manaxhimit të veprimtarive aplikative, zhvillimore, në fushën e ekzekutimit të titujve ekzekutive…

Read More