Tag Archives: komunikimi

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vizitoi Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe sportelet e ADISA!

    Në muajin nëntor, Kryeministri i Shqiperise Edi Rama vizitoi Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe sportelet e ADISA, Qendra e re e Ofrimit të Shërbimeve Publike të…

Read More

Projekte në zhvillim- Sistemi i përmbaruesve dhe komunikimi me regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme!

Qëllimi i Projektit Qëllimi i këtij projekti është: krijimi i një sistemi elektronik për ofrimin e shërbimit të manaxhimit të veprimtarive aplikative, zhvillimore, në fushën e ekzekutimit të titujve ekzekutive…

Read More