Archives

Platforma e bashkëqeverisjes në ndihmë të ZRPP-së, Kryeregjistruesi Semanaj: Ndjekje penale për abuzuesit me pronat.

Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme duke marrë shkak nga ankesat e qytetarëve, problematikat e ngritura në portalin e bashkëqeverisjes “Për Shqipërinë që Duam”, si dhe në kontrollet…

Read More

Në ZVRPP Tiranë hapet sporteli i shpejtë “ProBiznes”.

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) çeli pranë ambienteve të zyrës së saj së pritjes në Tiranë sportelin e shpejtë “ProBiznes”, misioni i së cilit është t’u…

Read More

Inspektimi i zyrave vendore në Korçë dhe Pogradec.

Inspektimi i zyrave vendore në Korçë dhe Pogradec  Ministrja e Drejtësisë znj. Etilda Gjonaj dhe Kryeregjistruesi, Elion Semanaj zhvilluan një inspektim në zyrat vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme…

Read More

NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Skrapar

Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Skrapar. AFISHIMI

Read More

Workshopi rajonal për kadastrat me mbështetjen e ambasadës së Mbretërisë së Holandës.

  Workshopi rajonal për kadastrat me mbështetjen e ambasadës së Mbretërisë së Holandës   ZRPP, organizoi në Tiranë workshop-in e parë rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor për unifikimin dhe…

Read More

Gjeohapësira, Shqipëria përgatitet për përmbushjen e Direktivës INSPIRE të Bashkimit Europian.

  Në foto anëtarët e Bordit Drejtues të Projektit. Gjeohapësira, Shqipëria përgatitet për përmbushjen e Direktivës INSPIRE të Bashkimit Europian.   Shqipëria, si vend kandidat për t’u anëtarësuar në BE,…

Read More

ZRPP në Ditën Ndërkombëtare për të Drejtën e Informimit

28 shtatori është Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim. Kjo ditë përkon edhe me 3-vjetorin e miratimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 119/2014 “Për të…

Read More

Kryeministri Edi Rama takim me të gjithë Drejtorët e Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Kryeministri Edi Rama në një takim të zhvilluar me drejtuesit e Hipotekave në rrethe u kërkoi atyre dorëheqjen nga detyra. “Dorëheqja e të gjithë regjistruesve pa dallim përkatësish partiake dhe…

Read More

N J O F T I M-Mbi Afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

N J O F T I M Mbi Afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Në bazë të Ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,…

Read More