ANKESA

ANKESA

Për ankesat drejtuar Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ju lutem kontaktoni në

e-mail e mëposhtëm:

Ankesa: ankesa@zrpp.gov.al

Share this

. .