Thirrje për aplikim për çertifikatë pronësie.

Thirrje për aplikim për çertifikatë pronësie.

 
ZVRPP Librazhd njofton qytetarët e më poshtë listuar që të paraqiten pranë sporteleve tona për të aplikuar për pajisjen e tyre me çertifikatën e pronësisë për lejet e dhëna nga ALUIZNI.
happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *