ZRPP dhe Përmbarimi Gjyqësor Shtetëror, marrëveshje për akses on line në harta | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

ZRPP dhe Përmbarimi Gjyqësor Shtetëror, marrëveshje për akses on line në harta

ZRPP dhe Përmbarimi Gjyqësor Shtetëror, marrëveshje për akses on line në harta

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Përmbarimi Gjyqësor Shtetëror nënshkruan sot një marrëveshje bashkëpunimi e cila i jep akses on line zyrës së përmbarimit në regjistrin elektronik të pasurive. Marrëveshja u nënshkrua nga Kryeregjistruesi Valdrin Pjetri dhe Drejtori i Përgjithshëm i Përmbarimit, Pirro Lutaj.

Kryeregjistruesi Pjetri tha pas nënshkrimit të marrëveshjes, se shërbimi ndaj qytetarëve do të kryhet në një kohë më të shpejtë, pasi eleminohen procedurat shkresore mes dy institucioneve.

“Nën orientimin e Ministres së Drejtësisë për rritjen e bashkëpunimit mes institucioneve tona, sot Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, nënshkruajmë këtë marrëveshje bashkëpunimi me Përmbarimin Gjyqësor Shtetëror, nëpërmjet së cilës Përmbarimi do të ketë akses on line në regjistrat tanë hipotekorë. Përmbarimit shtetëror nuk do t’i duhet më të dërgojë shkresa dhe të humbasë kohë për të marrë informacion mbi statusin juridik të pasurive, duke shkurtuar kohën e shërbimit ndaj qytetarëve”, u shpreh Kryeregjistruesi Pjetri.

Nga ana e tij, Pirro Lutaj, Drejtor i Përgjithshëm i Përmbarimit vlerësoi marrëveshjen e bashkëpunimit, pasi sipas tij shkurtohen procedurat dhe koha e dhënies së shërbimit nga ana e Përmbarimit.

“Unë falenderoj institucionin e Kryeregjistruesit për të marrë aksesin on line për të kontrolluar statusin e pronësisë, pasi siç dihet, çështja e pronësisë është herë pas here edhe objekt i Përmbarimit Shtetëror. Përmes nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje lehtësohen kontaktet me ZRPP në të gjithë territorin, pasi edhe zyrat përmbarimore në të gjithë territorin do të kryejnë më shpejt veprimet proceduriale e ligjore për të përshpejtuar ekzekutimin e titujve ekzekutivë. Pra, është një procedurë që u vjen në ndihmë qytetarëve të cilëve u shkurtohet koha e marrjes së shërbimit përmes këtij bashkëpunimi on line mes dy institucioneve”, u shpreh Drejtori i Përgjithshëm i Përmbarimit.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *