Zoti Semanaj në Elbasan: Asnjë vonesë ndaj qytetarëve | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Zoti Semanaj në Elbasan: Asnjë vonesë ndaj qytetarëve

Zoti Semanaj në Elbasan: Asnjë vonesë ndaj qytetarëve

Në Elbasan, në krye të ZVRPP kryeregjistruesi Semanaj, prezantoi Mariglen Dishën.

Edhe Elbasani mbetet një nga zyrat që përballon një volum të madh pune. Ai kërkoi nga drejtuesi i ri i kësaj zyre, përpunimin e të gjitha dosjeve të mbartura ndër vite, por pa lënë pas dore dhe kërkesat e përditshme të qytetarëve.

Duke përmëndur një nga objektivat e ZQRPP, Kryeregjistruesi kërkoi që brenda vitit 2018 të përfundojë 100% regjistrimi fillestar sistematik kombëtar, krijimi i regjistrit elektronik publik të pasurive të paluajtshme të konsoliduar dhe përmirësimi i funksioneve të ZRPP-së.

Ai kërkoi gjithashtu dhe përmbushjen e misionit të ZRPP edhe bashkëpunimin me Institucione të tjera si Aluizni, Noterët dhe  Përmbaruesit.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *