Kryeregjistruesi prezanton në Vlorë, Sokol Banaj | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Kryeregjistruesi prezanton në Vlorë, Sokol Banaj

Kryeregjistruesi prezanton në Vlorë, Sokol Banaj

Në Vlorë kryeregjistruesi Semanaj prezantoi Sokol Banaj në krye të ZVRPP. Gjatë prezantimit, zoti Semanaj u kujtoi punonjësve të kësaj zyre se në të gjithë vendin deri në muajin qershor, i gjithë stafi do të kalojë në një proces vettingu.

“ZQRPP do të kryejë kontrollin e figurës së punonjësve të saj, përsa i përket besueshmërisë dhe pastërtisë së figurës së tyre, duke përfshirë edhe vlerësimin pasuror të tyre, bazuar në të ardhurat personale dhe familjare, të dhënat mbi të drejta e interesa pasurore të çdo lloji aseti, qoftë ky i luajtshëm apo i paluajtshëm, mbi llogaritë bankare dhe transaksione të kryera, për të përcaktuar kredibilitetin, integritetin moral dhe përputhshmërinë midis të ardhurave monetare dhe kategorisë së standarteve materiale të përfituara”, u shpreh Kryeregjistruesi.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *