Kryeregjistruesi shkarkon dhe çon për ndjekje penale dy punonjës të ZVRPP në Korçë | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Kryeregjistruesi shkarkon dhe çon për ndjekje penale dy punonjës të ZVRPP në Korçë

Kryeregjistruesi shkarkon dhe çon për ndjekje penale dy punonjës të ZVRPP në Korçë

Dy specialistë të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Korçë, E.G. dhe A.P. janë shkarkuar nga detyra dhe ndaj tyre është depozituar kallëzimi penal pranë organit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë.

 

Kryeregjistruesi Elion Semanaj ka firmosur ndërprerjen e marrëdhënies së punës për dy specialistët, pasi është verifikuar se në bashkëpunim kanë zhdukur dy kartela pronësie.

 

Menjëherë është ngritur një grup pune dhe është kërkuar një hetim i brendshëm i institucionit. Në këto kushte, janë kontrolluar kamerat e sigurisë së institucionit dhe është evidentuar se dy punonjësit e zyrës, kanë bashkëpunuar me njeri-tjetrin në këtë vepër penale.

 

Në këto kushte flagrance, kryeregjistruesi firmosi shkarkimin e tyre dhe nisjen e procedurave pwr depozitimin e kallëzimit penal ndaj dy punonjësve të ZVRPP në Korçë.

 

Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të vijojë të verifikojë çdo ankesë të qytetarëve për shërbimet që ofrohen pranë sporteleve të saj dhe do të godasë çdo rast abuzimi me detyrën apo më keq korruptiv nga punonjës të papërgjegjshëm të saj.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *