NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Këlcyre | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Këlcyre

NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Këlcyre

Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Këlcyre.

Download (PDF, 91KB)

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *