NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Gjirokaster

NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Gjirokaster

Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Gjirokaster.

AFISHIMI

 

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *