NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Dropull

NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Dropull

Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Dropull.

AFISHIMI

 

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *