NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Devoll

NJOFTIM: Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Devoll

Afishim publik i Regjistrimit Fillestar të Pasurive Pyje dhe Kullota në pronësi të Bashkisë Devoll

 

AFISHIMI

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *