N J O F T I M Mbi afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

N J O F T I M Mbi afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

 

Mbi afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Në bazë të Ligjit nr 33 datë 21.03.2012 Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme, në Zonën Kadastrale Nr. 2932, Peshkopi, Diber është duke u kryer Regjistrimi Fillestar i Pasurive të Paluajtshme, të regjistruara dhe Harta Treguese e Regjistrimit, për një periudhë kohe prej 45 ditësh.

Periudha e afishimit do të jetë nga data 21.10.2016 – 05.12.2016

Afishimi publik do të bëhet në adresën: Bulv. “Elez Isufi”, objekti i z. Luan Kaleci (perballe ish kinemase)

Nga e Hëna në të Premte: nga ora 10.00 në 13.00 dhe nga ora 14.30 në 19.00

E Shtuna dhe e Diel : nga ora 10.00 në 16.00

I lutemi qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilat zotërojnë pasuri të paluajtshme brënda kësaj zone kadastrale te drejtohen në ambiente e Afishimit Publik të Pasurive të Paluajtshme dhe të verifikojnë pronësinë e tyre ose të drejta të tjera reale mbi pasuritë e paluajtshme.

Të gjitha pretendimet duhet të paraqiten brënda afatit të Afishimit, pranë këtij ambienti dhe specialistit të ngarkuar me këtë detyrë. Shqyrtimi i tyre, gjatë periudhës së Afishimit Publik është falas.

 

Ju rikujtojmë të mos neglizhoni për të bërë verifikimet e nevojshme.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *