NJOFTIM- Mbi afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

NJOFTIM- Mbi afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Mbi afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Në bazë të Ligjit nr 33 datë 21.03.2012 Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme, në
Zonën Kadastrale Nr. 3069, Puke, Puke është duke u kryer Regjistrimi Fillestar i
Pasurive të Paluajtshme, të regjistruara dhe Harta Treguese e Regjistrimit, për një
periudhë kohe prej 45 ditësh.
Periudha e afishimit do të jetë nga data 30.09.2016 – 13.11.2016
Afishimi publik do të bëhet në adresën: Hotel Turizmi, Kati 1, Puke.
Nga e Hëna në të Premte: nga ora 10.00 në 13.00 dhe nga ora 14.30 në 19.00
E Shtuna dhe e Diel : nga ora 10.00 në 16.00
I lutemi qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilat zotërojnë pasuri të paluajtshme
brënda kësaj zone kadastrale te drejtohen në ambiente e Afishimit Publik të Pasurive të
Paluajtshme dhe të verifikojnë pronësinë e tyre ose të drejta të tjera reale mbi pasuritë e
paluajtshme.
Të gjitha pretendimet duhet të paraqiten brënda afatit të Afishimit, pranë këtij ambienti
dhe specialistit të ngarkuar me këtë detyrë. Shqyrtimi i tyre, gjatë periudhës së Afishimit
Publik është falas.
Ju rikujtojmë të mos neglizhoni për të bërë verifikimet e nevojshme
happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *