NIS PROÇESI I PËRMIRËSIM/PËRDITËSIMIT I REGJISTRIT FILLESTAR

NIS PROÇESI I PËRMIRËSIM/PËRDITËSIMIT I REGJISTRIT FILLESTAR

 

Jepini vlerën e vërtetë pronës suaj!

 

Ju njoftojmë nis proçesi i përmirësimit/përditësimit pjesor të të dhënave të regjistrit të pasurive të paluajtshme në disa zona kadastrale në administrim të ZVRPP në rrethet Berat, Fier, Korçë,dhe Devoll, në Njësitë Administrative si më poshtë:

 

Download (DOCX, 35KB)

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *