Vizita e perfaqesuesve te Bankes Boterore ne ZRPP | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Vizita e perfaqesuesve te Bankes Boterore ne ZRPP

Vizita e perfaqesuesve te Bankes Boterore ne ZRPP

al-lamp-tirana-office-520

 

 

Ne fokusin e seminarit kombetar te mbajtur ne Tirane gjate 3-4 Dhjetor 2015 mbi Udhezimet Vullnetare ishte rendesia e te drejtave te sigurta te pronesise. 30 pjesemarresit nga qeveria, shoqeria civile, akademite dhe sektoret private rane dakord se te drejtat e pronesise ne Shqiperi jane te mire organizuara dhe te mbrojtura por transaksionet kane procedura te nderlikuara dhe kosto te larta. Zoterimi joformal dhe i zakonshem i pronesise ndikon negativisht mbi femrat me te drejtat e tyre te prones. Ata pranuan se qeverisja e pergjegjshme e pronesise varet nga vullneti politik. Sugjerimet perfshine thjeshtezimin e procedurave, permiresimin e kordinimit ndermjet agjensive te administrimit te tokes, zhvillimin  e kapaciteteve të zyrtarëve dhe ndërgjegjësimin e aktorëve. Ky seminar u organizua nga Organizata e Ushqimit dhe Agrikultures.

Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme ne Shqiperika prezantuar disa zgjidhje inovative per te ndihmuar profesionistet ne perdorimin sa me te mire te teknologjise se informacionit  ne perputhje me Udhezimet Vullnetare. Ekipi qe po punon ne teknologjine e informacionit mori iniciativen per te ndare disa te dhena te zberthyera, duke perfshire statistika dhe informacion ne benefit te ketyre inovacioneve per te ndihmuar vendim marresit. Ekipi mori ne konsiderate sesi nje strategji efektive mund te permiresoje komunikimin me perdorues te brendshem dhe te jashtem dhe te sherbeje per te arritur qellimet e zyres dhe te promovoje aktivitetet lidhur me administrimin dhe menaxhimin e tokes. Ekipi hulumtoi sfidat, mundesite dhe prioritetet, dhe sesi te formuloje mesazhe kryesore  ne  newsletter.

 

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *