Komunikimi on line me Regjistrin e Gjëndjes Civile dhe Regjistrin Tregtëtar!

Komunikimi on line me Regjistrin e Gjëndjes Civile dhe Regjistrin Tregtëtar!

Komunikimi on line

Komunikimi on line

Të dhëna më cilësore, procedura më të qarta, më të shpejta

Nëpërmjet komunikimit online të Regjistrit të Gjëndjes Civile dhe Regjistrit Tregëtar dhe ndërveprimit me sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, ofrohet:

  • Informacion cilësor i pasurive të paluajtshme- lidhet prona me pronarin në mënyrë përfundimtare;
  • Procedurë më të shpejtë në realizimin e aplikimeve në sportel- efekti menjehershëm të qytetarët, shmangie e rradhëve të gjata, dhe punonjësve të zyrave vendore të regjistrimit të paluajtshme.
  • Minimizim i fenomeneve korruptive gjatë gjithë proçesit të administrimit të praktikës nga specialistet e zyrave vendore.

29.05.2015

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *