Njoftim pёr Afishim Publik të Përmirësimit dhe Përditësimit të të dhënave të Regjistrit të Pasurive të Paluajtshme për Zonën Kadastrale Nr.3757 Veseshtë, Skrapar.

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *