Njoftim pёr Afishim Publik të Përmirësimit dhe Përditësimit të të dhënave të Regjistrit të Pasurive të Paluajtshme për Zonën Kadastrale Nr. 3437 Shtyllë, Komuna Vithkuq, Korçë.

Njoftim pёr Afishim Publik të Përmirësimit dhe Përditësimit të të dhënave të Regjistrit të Pasurive të Paluajtshme për Zonën Kadastrale Nr. 3437 Shtyllë, Komuna Vithkuq, Korçë.

Njoftim pёr Afishim Publik të Përmirësimit dhe Përditësimit të të dhënave të Regjistrit të Pasurive të Paluajtshme  për Zonën Kadastrale Nr. 3437 Shtyllë, Komuna Vithkuq, Korçë.

Njoftimi për Afishimin Publik.

Lista e Pronarëve Zk 3437 Shtyllë, Komuna Vithkuq, Korçë.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *