RREGULLORE : Per percaktimin e menyrave, proçedurave dhe kushteve, per kryerjen e ndryshimeve dhe shtesave te funksioneve, ne Regjistrimin Elektronik te Pasurive te Paluajtshme ( ALBSReP)

RREGULLORE : Per percaktimin e menyrave, proçedurave dhe kushteve, per kryerjen e ndryshimeve dhe shtesave te funksioneve, ne Regjistrimin Elektronik te Pasurive te Paluajtshme ( ALBSReP)

RREGULLORE: Per percaktimin e menyrave, proçedurave dhe kushteve, per kryerjen e ndryshimeve dhe shtesave te funksioneve, ne Regjistrimin Elektronik te Pasurive te Paluajtshme ( ALBSReP).    Rregullorja. 

happy wheels